top of page

บริการด้านอื่นๆ


     โรงเรียนมวยไทย รังสิต และ สนามมวยรังสิต เป็นศูนย์รวมมวยไทยครบวงจรแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สภามวยไทยโลก และ สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยที่เป็นระบบอย่างมีมาตราฐาน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนมวยไทยมาก่อน จนกระทั่งถึง หลักสูตรขั้นอาชีพที่สามารถฝึกฝนฝึกซ้อมเสริมสร้างให้ร่ายกายมีความแข็งแกร่งจนสามารถขึ้นแข่งขันได้ อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเป็น ครูมวยไทย และ กรรรมการมวยไทยอีกด้วย  ทั้งนี้ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ด้านกีฬามวยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี โรงเรียนฯและสนามมวยของเรายังสามารถรองรับบริการด้านอื่นๆอีกด้วย ดังนี้

bottom of page