โชว์ศิลปมวยไทย - MuayThai Shows

- โชว์แม่ไม้มวยไทย 
- โชว์มวยคาดเชือก
- โชว์มวยตับจาก
- โชว์มวยทะเล และ/หรือ โชว์มวยทะเล(บก)
- โชว์มวยไทยชาย และ/หรือ โชว์มวยไทยหญิง
- โชว์มวยสากลชาย และ/หรือ โชว์มวยสากลชาย
- โชว์ฟันดาบ และ/หรือ โชว์มีดสั้น
- โชว์ไหว้ครู (รำมวย)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ผลงานที่ผ่านมา (บางส่วน)
- งาน "นิทรรศการการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549" และโชว์ศิลปะมวยไทย 
- งานแถลงข่าว คอนเสริต์ KEANE'S Concert Press Conference 2006 at DAVIS BANGKOK HOTEL 
- โชว์ศิลปมวยไทย ที่ชาเลนเจอร์ ฮอล์ล เมืองทองธานี เนื่องในงาน MOTOR EXPO 2006 - ของกระทรวงวัฒนธรรม 
- งาน "นิทรรศการการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550" และโชว์ศิลปะมวยไทย
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน แก่นักเรียนนานาชาติ ISB 
- งาน VALENTINE 2007 ที่ศูนย์การค้า MBK
- งานโชว์มวยไทย "TOY R US" ที่ศูนย์การค้า FUTURE PARK RANGSIT
- งานเปิดตัว "NOKIA 5700 & สนามหลวง CONCERT" ที่สนามมวยราชดำเนิน
- งานโชว์ศิลปมวยไทย "SONY ERICSSON FIT TO FIGHT" MARRIOTT BANGKOK HOTEL
- งานโชว์ศิลปมวยไทย ที่โรงแรมแชงกรีล่า สาทร
- งานโชว์ศิลปมวยไทย แก่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ที่โรงเรียนมวยไทย
- งานโชว์ศิลปมวยไทยในงานเปิดตัวบริษัท "MAN TRUCK" LEBUA HOTEL, SILOM
- งานโชว์ศิลปมวยไทยในงานสัมมนาเรื่องสุขภาพ จากบริษัท "BAYER HEALTH CARE"
- งานโชว์ศิลปมวยไทย + ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานในงาน "Shift Perspective" 
- งานโชว์ศิลปมวยไทยในงานสัมมนาเรื่องสุขภาพ งาน "AstraZeneca" at Novotel Siam Hotel
- งานโชว์ศิลปมวยไทย จากบริษัท Bancassurance ที่โรงเรียนมวยไทย รังสิต
- งานโชว์ศิลปมวยไทย + ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน จากบริษัท DELL COMPUTER
- งานโชว์ศิลปมวยไทย + ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน จากบริษัท McKinsey at Sukhothai Hotel
- งานโชว์ศิลปมวยไทย + ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน จากบริษัท"INTERNAL LAUNCH ATHEROSCLEROSIS IRON" at Novotel Siam Hotel
- งาน "นิทรรศการการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551" และโชว์ศิลปะมวยไทย 
- โชว์ศิลปมวยไทย ที่ชาเลนเจอร์ ฮอล์ล เมืองทองธานี เนื่องในงาน MOTOR EXPO 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน แก่นักเรียนนานาชาติ ISB Year 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2018
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่ ชาวมาเลย์เซียและสิงค์โปร์ จำนวน 73 คน จากบริษัทDELL COMPUTER (MuayThai Show and MuayThai training for 73 Malaysian and Singaporean from DELL Computer)
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง จำนวน 37 ท่าน
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม บริษัท APSR (The 13th Confress of Asian Pacific Society of Respirology  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม AMWAY ที่โรงแรม แชงการีล่า สีลม
- งานโชว์ศิลปมวยไทย + ฝึกสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ Sukhothai Hotel
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม AXA China Region Insurance Company, Hong Kong
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่ม AMWAY JAPAN AT ROYAL ORCHID SHERATON
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มบริษัท NIPPON KINZOKU CO.,LTD ที่ ร้านอาหารสวนทิพย์ จ.นนทบุรี
- งานโชว์ศิลปมวยไทย และฝึกสอนมวยไทยพื้นฐานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา(ABERCROMBIE & KENT THAILAND)
- งานโชว์สาธิตการชกมวยสากลร่วมงานสัมมนา PEPSICO ณ โรงแรม PLAZA ATHENEE, BANGKOK  ครั้งที่ 1
- งานโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม PLAZA ATHENEE, BANGKOK 
- งานโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN, BANGKOK ครั้งที่ 1 
- งานโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN, BANGKOK ครั้งที่ 2
- งานโชว์ศิลปมวยไทยในงานแถลงข่าวโครงการ "ปล่อยของ" ที่ CENTRAL WORLD
- งานโชว์สาธิตการชกมวยสากลร่วมงานสัมมนา PEPSICO ณ โรงแรม PLAZA ATHENEE, BANGKOK  ครั้งที่ 2
- ร่วมกิจกรรมมวยไทย พร้อมโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม PENNINSULA BANGKOK HOTEL ครั้งที่ 1
- งานโชว์ศิลปะการต่อสู้เปิดตัวหุ่น WOLVERINES ณ สยามดิสคัพเวอรี่ ชั้น 6
- งานโชว์ศิลปมวยไทย ณ MARRIOTT BANGKOK HOTEL
- งานโชว์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
- งานโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN, BANGKOK ครั้งที่ 3
- งานโชว์ศิลปะมวยไทยและการฟันดาบ ร่วมงานสัมมนา DTAC ที่โรงแรม S31 สุขุมวิท
- งานโชว์สาธิตการชกมวยสากลร่วมงานสัมมนา PEPSICO ณ โรงแรม PLAZA ATHENEE, BANGKOK  ครั้งที่ 3
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่เก้นติ้ง ประเทศมาเลย์เซีย
- งานโชว์ศิลปะมวยไทยและฟันดาบ ร่วมงาน EAGLE THAILAND ที่โรงแรมแชงกรี-ล่า
ร่วมกิจกรรมมวยไทย พร้อมโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม PENNINSULA BANGKOK HOTEL ครั้งที่ 2
- งานโชว์สาธิตการชกมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐาน ณ โรงแรม GRAND HYATT ERAWAN, BANGKOK ครั้งที่ 4
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่สวนจัตุจักร
- งานโชว์สาธิตการชกมวยสากลร่วมงานสัมมนา PEPSICO ณ โรงแรม PLAZA ATHENEE, BANGKOK  ครั้งที่ 4
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรม CONRAD 
- งานโชว์ศิลปมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐานกลุ่มผู้บริหารชาวต่างชาติ ที่โรงแรม INTER CONTINENTAL HUAHIN HOTEL ครั้งที่ 1

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่โรงแรม Miracle Grand Hotel ครั้งที่ 1
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงที่ CENTRAL EMBASSY

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานแข่งขันมวยไทย ณ เมืองหนิงป่อ มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือสำราญ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 1
- งานโชว์ศิลปมวยไทยและสอนมวยไทยพื้นฐานกลุ่มผู้บริหารชาวต่างชาติ ที่โรงแรม INTER CONTINENTAL HUAHIN HOTEL ครั้งที่ 2

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่โรงแรม Miracle Grand Hotel ครั้งที่ 2

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงภายในที่หอประชุมกองทัพเรือ

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือสำราญ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่โรงแรม St.Regis Hotel
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรม The Tide Hotel, บางแสน

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรม DUSIT THANI BANGKOK
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรม ANANTARA SIAM, BANGKOK
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2561

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ณ ศูนย์ประชุมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.)
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2561
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ที่โรงแรม Double Tree by Hilton Hotel, สุขุมวิท 26
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยง Private Gala Dinner บนเรือสำราญ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงบริษัทฯ ณ ร้านอาหาร MA MAISON, เพลินจิต
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงบริษัทฯ ณ โรงแรม GRAND FOURWINGS, ศรีนครินทร์
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงกรุ๊ปฮ่องกงจำนวน 250 ท่าน ณ วังพญาไท
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยง Private Gala Dinner
บนเรือสำราญ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 4
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงกรุ๊ปสิงคโปร์จำนวน 400 ท่าน ณ
Bangkok Marriott Marquis Queen's Park

- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงกรุ๊ปชาวต่างชาติจำนวน 300 ท่าน ณ NOVOTEL, SUKHUMVIT 20
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงกรุ๊ปชาวต่างชาติจำนวน 80 ท่าน ณ ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานสัมมนาที่โรงแรม
St.Regis Hotel
- งานโชว์ศิลปะมวยไทย ร่วมงานเลี้ยงกรุ๊ป Loreal ชาวต่างชาติจำนวน 30 ท่าน ณ สวนรมณีนาถ