top of page

รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตร "มวยไทย" ในแต่ละหลักสูตร

MuayThai1.jpg

มวยไทย 1

ขั้นพื้นฐาน

สามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ, คะแนนที่สำเร็จหลักสูตร, เกรดและวันที่สำเร็จหลักสูตร

MuayThai4.jpg

มวยไทย 4

ขั้นสูง (มวยอาชีพ)

สามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ, คะแนนที่สำเร็จหลักสูตร, เกรดและวันที่สำเร็จหลักสูตร

DSC_4899.jpg

มวยไทย 2

ขั้นกลาง

สามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ, คะแนนที่สำเร็จหลักสูตร, เกรดและวันที่สำเร็จหลักสูตร

MuayThai3.jpg

มวยไทย 3

ขั้นก้าวหน้า

สามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ, คะแนนที่สำเร็จหลักสูตร, เกรดและวันที่สำเร็จหลักสูตร

รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนมวยไทย" ในแต่ละหลักสูตร

Instructor2.jpg

ผู้ฝึกสอน 2

สามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ, คะแนนที่สำเร็จหลักสูตร, เกรดและวันที่สำเร็จหลักสูตร

Instructor3.jpg

ผู้ฝึกสอน 3

สามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ, คะแนนที่สำเร็จหลักสูตร, เกรดและวันที่สำเร็จหลักสูตร

bottom of page